Geen lid van de Europese Unie en toch eigen euro's hebben?

Koninklijke Nederlandse Munt | 7 augustus 2012

In 1992 werd met het Verdrag van Maastricht door twaalf EU-landen...

 In 1992 werd met het Verdrag van Maastricht door twaalf EU-landen besloten tot de invoering van een gezamenlijke munteenheid: de euro. Inmiddels hebben zich vijf nieuwe landen bij de Eurozone aangesloten. Vanaf 1 juli 2013 mag het dwergstaatje Andorra ook haar eigen euromunten slaan.

Monetaire overeenkomsten
Monaco, San Marino en Vaticaanstad zijn ook geen EU-lid, maar hebben al sinds de invoering van de euro hun eigen euromunten. Dit is een gevolg van de monetaire overeenkomsten die deze staatjes al hadden met respectievelijk Frankrijk en Italië. Hierdoor kon je er tot 2002 met francs en lires betalen. Vanaf 2002 werd deze situatie voortgezet en werd dus de euro officieel betaalmiddel.

Schaarse munten
Sinds de invoering van de euro hebben Monaco, San Marino en Vaticaanstad een monetaire overeenkomst met de Europese Unie. Hierin is ook bepaald dat de drie landen, in beperkte mate, hun eigen euromunten mogen slaan.

 Aanvankelijk waren de euro’s van deze staatjes schaars en daarom dure uitgiften voor verzamelaars. Tegenwoordig zijn de staatjes verplicht een deel van hun munten voor circulatie te bestemmen. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een losse 2 euro van San Marino voor een redelijke prijs te bemachtigen.

Euromunten van Andorra
Vanaf 1 juli 2013 mag naar alle waarschijnlijkheid ook het dwergstaatje Andorra eigen euromunten slaan. Hier is de situatie anders dan in de huidige mini-staatjes. Voor 2002 kon men hier betalen met zowel francs als peseta's, daarna werd de euro het feitelijke betaalmiddel. Vanaf 2004 is Andorra in onderhandeling met de EU om van de euro haar officiële munteenheid te maken. Dit heeft geresulteerd in een monetaire overeenkomst die het land toestemming geeft om naar alle waarschijnlijkheid per 1 juli 2013 eigen euro's te gaan slaan.

In onze webwinkel vindt u een overzicht van alle beschikbare euromunten.