Nieuwe Romeinse munten

Koninklijke Nederlandse Munt | 12 oktober 2011

De webwinkel van de Koninklijke Nederlandse Munt is aangevuld met...

De webwinkel van de Koninklijke Nederlandse Munt is aangevuld met een ruime hoeveelheid Romeinse munten. De jaartallen van het aanbod lopen uiteen van 138 v.Chr. tot circa 400 n.Chr. en elke munt heeft zijn eigen verhaal. Uit zowel de vroege als de latere perioden zijn bijzondere exemplaren beschikbaar.   

De geschiedenis van de Romeinse munt gaat terug tot circa vier eeuwen voor Christus. In het prille begin was er van echte munten geen sprake. Rome heeft het relatief lang zonder geld willen stellen. Door veroveringen van meer delen van Italië kreeg men de beschikking over verschillende metalen zoals goud, zilver en brons. Toch heeft het nog tot 326 v.Chr. geduurd voordat, op kleine schaal, de eerste echte munten geslagen werden. 

Vervolgens raakten door de oorlog tegen Hannibal de grondstoffen van het rijk echter uitgeput, waardoor het eerste Romeinse muntsysteem instortte. Een nieuw systeem werd vanaf 211 v.Chr. ingevoerd. Dit systeem bevatte onder andere een nieuwe zilveren munt: de denarius, tegenwoordig misschien wel de bekendste Romeinse munt. Bekijk deze historische munt in onze webwinkel.